Thunderegg
!

Thunderegg of amulet steen 2 x 2 cm / 5 - 10 gram

Thunderegg of amulet steen 2,5 x 2 cm / 10 - 15 gram

Thunderegg of amulet steen 2,5 x 2,5 cm / 15 - 20 gram

Thunderegg of amulet steen 3 x 2,5 cm / 20 - 30 gram

Thunderegg of amulet steen hanger