Splitsnoeren
!

Howliet (turquoise) splitsnoer 90 cm

Ioliet splitsnoer 90 cm

Prehniet splitsnoer 40 cm

Rhodochrosiet splitsnoer 90 cm

Serpentijn splitsnoer 86 cm